El passat 5 de febrer es va ratificar el Decret 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, i cal que a partir d’ara tinguis en compte especialment les relatives a la publicitat i ofertes així com la menció contractual a l’Índex de Referència, perquè afecten de forma directa a la comercialització dels habitatges en lloguer.

Marzo 06, 2020
Compartir en facebook twitter whats app

Els obligats a pagar aquest impost (IRNR) són tots els estrangers no residents propietaris d'immobles a Espanya tot i que es dediqui al propi gaudi i no es llogui ni s’obtingui cap renda.

Febrero 26, 2020
Compartir en facebook twitter whats app

¿Qué hacemos con el piso si nos separamos?

Febrero 21, 2020
Compartir en facebook twitter whats app

Sabies què després de la reforma de la Llei de Propietat Horitzontal, la instal·lació dels aparells d’aire condicionat, en constituir una alteració de l’estètica i configuració originària de la finca, requerirà l’adopció de l’acord per les tres cinquenes (3/5) parts de la totalitat de propietaris i quotes.

Febrero 15, 2020
Compartir en facebook twitter whats app

El propietari té un mes per fer aquesta devolució, sense que l’inquilí pugui invocar, per reclamar -la abans, la seva necessitat d’aquests diners per lliurar una altra fiança o el fet que no hagi estat dipositada com mana la pròpia llei d’arrendaments (Disposició addicional tercera LAU). La llei parla de saldo a restituir, per tant caldrà determinar quines despeses pot imputar el propietari a la fiança en el moment de tornar-la:

Febrero 12, 2020
Compartir en facebook twitter whats app

Una consulta que ha arribat a la nostra bústia per a aquesta secció, relativa a la possibilitat d’instal·lar reixes. Ens dema- nen si, per motius de seguretat, podrien tancar amb reixes les finestres d’un pis de propietat en planta baixa, però sense haver de demanar permís a la comunitat de veïns.

Febrero 02, 2020
Compartir en facebook twitter whats app

PREGUNTA: El meu inquilí no porta un any al pis que he llogat i, per motius de treball, ha de canviar de província; la meva pregunta és si he donar-li tota la quantitat que ha lliurat com a fiança i dipòsit a la signatura del contracte? També tinc por que em deixi de pagar la mensualitat.

Febrero 01, 2020
Compartir en facebook twitter whats app

Si volem tenir èxit per vendre un immoble, el primer que hem de fer és assegurar-nos que el nostre pis o casa sigui el més atrac-tiu dins de les seves característiques per no espantar els possibles compradors que estiguin interessats.

Enero 07, 2020
Compartir en facebook twitter whats app

En un article aparegut a La Vanguardia s’informa que el govern crearà un Registre de Sentències fermes d’impagaments de rendes de lloguer. L’executiu es mostra així sensible a la demanda dels propietaris, que havien sol·licitat un registre per acabar amb els casos de morositat i van- dalisme que han patit en ocasions.

Junio 05, 2014
Compartir en facebook twitter whats app

Una cèdula d’habitabilitat és el document que garanteix el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles als habitatges, tant de nova ocupació (cèdula de nova ocupació) com d’habitatge usat (cèdula d’habitatge usat).

Julio 15, 2013
Compartir en facebook twitter whats app

NOTICIAS RECIENTES

L'Índex de Referència del preu del lloguer i altres qüestions sobre l'arrendament a tenir en compte
Marzo 06, 2020
Què es l'impost de la Renda de no Residents (IRNR)
Febrero 26, 2020
¿Qué hacer con el piso en caso de separación? ¿Qué es la extinción de condomio?
Febrero 21, 2020
Viure en comunitat: problemes amb l'aire condicionat del veï?
Febrero 15, 2020
Lloguer: Pot el propietari arrendador negar-se a tonar la fiança al seu llogater?
Febrero 12, 2020
Millores de seguretat a casa teva que has de comunicar a la comunitat de veïns
Febrero 02, 2020
Lloguer: com i quan s'ha de tornar la fiança legal a l'inquilí del pis?
Febrero 01, 2020
Marzo 2020
Febrero 2020
Enero 2020
Junio 2014
Julio 2013
Marzo 2012

SUSCRÍBASE

Para recibir notificaciones de nuestras Noticias a través de su correo electrónico:

Infogestión medios