Com vendre pis heretat pas a pas

Vendre pis heretat requereix dur a terme una sèrie de passos de manera rigorosa. I és que ser l’hereu que figura en un testament no et converteix en el propietari de l’immoble de manera immediata. T’expliquem tot el que has de fer, a continuació.

Passos per a vendre pis heretat

No existeix un temps mínim al qual cenyir-se per a poder vendre un habitatge heretat. Això sí, primer cal dur a terme els següents passos: 

1. Acceptació de l’herència en presència d’un notari

El primer pas per a poder vendre un pis que acabes d’heretar és acceptar l’herència davant un notari per fer constar la validesa.

2. Pagar els impostos corresponents

Una vegada acceptada l’herència, hauràs de fer front a dos impostos: 

  • L’impost de successions i donacions. Cal dipositar-ho en l’Agència Tributària de la comunitat autònoma on estigui localitzat el pis heretat. El termini per a pagar-lo és de 6 mesos des de la defunció, encara que es pot prorrogar.
  • L’impost de plusvàlua municipal. Fa referència a l’increment del valor del pis des que la persona morta el va comprar fins que l’hem rebut en herència. És un impost municipal que s’aplica quan es ven o s’hereta un habitatge. 

És molt recomanable vendre l’habitatge abans que passi un any fiscal. D’aquesta manera, evitaràs haver de tornar a pagar l’impost de plusvàlua municipal. I és que és un impost que cal assumir tant si heretes com si vens. Però si totes dues coses succeeixen durant un mateix any, únicament s’aplicarà una vegada.

vendre pis heretat

3. Inscripció de l’habitatge en el Registre de la Propietat

Perquè l’habitatge figuri al teu nom has d’inscriure’l en el Registre de la Propietat. Per a fer-ho, hauràs de presentar: el certificat de defunció, el certificat del registre d’actes d’última voluntat i els rebuts que acreditin el pagament dels impostos esmentats anteriorment.

4. Venda de l’immoble

Ara sí, ja ho tens tot llest per a poder vendre l’habitatge! A partir d’aquest moment ja tens  el dret i la llibertat per a fer-lo. 

5. Pagament de l’IRPF

La venda de qualsevol propietat és considerada un guany patrimonial. Per tant, caldrà pagar l’IRPF corresponent a Hisenda. 

vender piso heredado

Confiar en una bona agència immobiliària és clau per a vendre pis heretat. A Canals comptem amb moltíssima experiència en aquesta mena de transaccions per a ajudar als nostres clients amb tots els tràmits i així poder vendre el seu habitatge el més ràpid possible.

Sabem que gestionar la venda d’un pis heretat no sempre és fàcil. Si estàs interessat en vendre el teu pis heretat a Cerdanyola, Ripollet o pels voltants, no el dubtis, contacta’ns i t’assessorarem de forma completament personalitzada.