Els tres tipus de contractes que signaràs al vendre el teu pis a Cerdanyola

El procés de venda d’un habitatge comporta una sèrie de tràmits i documentació que cal recopilar i signar en diferents moments. A continuació, repassem un a un els tres tipus de contractes que signaràs en el moment de vendre el teu pis a Cerdanyola.

Existeixen tres tipus de contractes que un propietari ha de signar quan inicia el procés de venda d’un habitatge. Hi ha alguns que són d’obligat compliment, uns altres en canvi, es poden decidir signar o no.

Els tres contractes que et trobaràs en vendre el teu pis a Cerdanyola

Els contractes que pots trobar-te durant el procés són: 

  1. El contracte d’exclusivitat
  2. El contracte d’arres
  3. El contracte de compravenda

Analitzem cadascun d’ells!

contrato vender piso cerdanyola

CONTRACTE D’EXCLUSIVITAT

Es tracta del contracte que el propietari decideix signar amb l’agència immobiliària amb la intenció de confiar-li solament a ella la venda del seu habitatge.

En ell s’especificaran tots els termes acordats entre totes dues parts, com poden ser, els honoraris i el període de durada d’aquest, entre altres.

A la nostra immobiliària de Cerdanyola donem als nostres clients la possibilitat de treballar amb la venda del seu pis en exclusiva. Una opció que pot ser realment beneficiosa i que ens permet agilitar tot el procés.

CONTRACTE D’ARRES

Aquest contracte se signa just quan ja s’ha trobat un comprador definitiu. En ell s’estipula que tant comprador com venedor es comprometen a dur a terme la transacció abans d’una data concreta. Un tipus de contracte que dóna tranquil·litat i seguretat, ja que la intenció per totes dues parts és ferma.

Com a garantia, es lliura una quantitat de diners en concepte de reserva, que posteriorment es descomptarà del preu total de l’immoble.

Aquest tipus de contractes no sempre se signa, encara que és molt recomanable fer-ho per a no emportar-se sorpreses.

CONTRACTE DE COMPRAVENDA

El contracte de compravenda és l’últim que se signarà. Segons els acords en els dos contractes anteriors, caldrà fer-ho dins del període estipulat.

Una cop signat, la venda de l’habitatge es torna completament oficial. 

Aquest contracte ha d’escripturar-se davant notari perquè aquest certifiqui la seva validesa. Només així, el canvi de titularitat podrà constar en el Registre de la Propietat.

vender piso cerdanyola

Com veieu, vendre un immoble és una decisió que implica molta documentació, tràmits i coneixement en diferents matèries. 

És per això que, la forma més recomanable perquè tot surti segons el previst, sense complicacions i de manera segura, és deixar la transacció en mans de professionals.

A Canals, portem 30 anys d’experiència en la venda d’habitatges a la zona. Una llarga trajectòria que ens ha permès comptar amb tots els coneixements necessaris perquè les transaccions de compravenda dels nostres clients es donin de manera segura i sense cap mena d’imprevist.

Confiar-nos la venda del teu pis és assegurar-se una transacció exitosa. Nosaltres ens ocupem de tot! Parlem?