Cuida la teva instal·lació de gas per a evitar accidents

La teva nova casa de Cerdanyola requereix d’un conjunt de subministrament perquè puguis viure còmodament. Un dels quals resulten imprescindibles és la instal·lació del gas. Una mala instal·lació pot generar-te grans i continus problemes. Raó per la qual des de Canals Serveis Immobilaris et recordarem què pot passar a la teva llar si no realitzes un adequat manteniment.

Per a començar, hem de recordar-te que els incidents que es generen per les instal·lacions de gas són poc freqüents. No obstant això donada la perillositat que porta associada resulta fonamental posar els mitjans que siguin necessaris per a evitar qualsevol risc.

Les principals causes dels accidents de gas estan relacionades amb el mal manteniment i ús dels aparells. Entre aquestes destaquen les fugues la intoxicació deguda a la inhalació de gas i en els pitjors casos l’explosió del gas.

Respecte a la part que pot dependre de tu has de saber que el risc d’acumulació de gas per fuga amb la conseqüent intoxicació de les persones per combustió defectuosa és mínim sempre que es mantingui una adequada ventilació i una correcta evacuació dels gasos que es generen.

Malgrat això per a evitar qualsevol eventualitat que puguis patir lo fonamental és mantenir un bon control de seguretat de les instal·lacions.

Lògicament cada tipus de gas té característiques diferents havent d’aprendre a identificar quins aspectes requereixen de la nostra atenció. Una de les qüestions que deus recodar és passar les inspeccions periòdiques en els terminis que es marquen per llei.

En el cas del gas butà i el gas natural serà cada 5 anys. Si utilitzem propà a granel haurem de passar una inspecció cada dos anys. Generalment l’empresa distribuïdora ens avisarà d’aquestes revisions i ‘acostarà un tècnic al nostre domicili per a dur-la a terme.

Al llarg d’aquestes inspeccions es comprovara l’estat de tots els elements instal·lats com ara canonades engranatges canalitzadors calderes i equips de mesurament. Gràcies a aquest senzill procediment i la informació que t’aporti el tècnic comptaràs amb la seguretat que tot funciona perfectament.