Coneix els documents necessaris per a vendre casa teva

Si estàs a punt de vendre casa teva hauràs de presentar al notari alguns documents que acreditin que ets el propietari de l’immoble i que aquest està lliure de gravàmens. En aquest blog de Canals Serveis Immobiliaris t’informem de tota la documentació que no t’ha de faltar per concretar la venda del teu immoble. Descobreix quina documentació es necessita per vendre una casa.

Tots els documents que s’indiquen a continuació han de ser presentats en el seu format original o com a còpies degudament certificades.

• Document d’identificació oficial

• El títol de propietat o com alternativa una escriptura notarial que estigui degudament inscrita en el Registre Públic de Propietat i Comerç de la localitat on resideix. Aquesta escriptura conté al final un segell d’inscripció que testifica la seva validesa.

• Rebut anual d’IBI (Impost de béns immobles).

• El Certificat comunitat propietaris que acrediti que el venedor està al corrent de pagament de les despeses de comunitat.

• El venedor també haurà de mostrar rebuts de gas, llum i telèfon al seu nom. Normalment es demana que aquests siguin dels últims dos anys però en altres casos els dels últims sis mesos són suficients.

• Càrregues de l’habitatge que encara que la més habitual sol ser la hipoteca pot tenir moltes altres com a embargaments…. I que també es comproven amb la Nota Simple que emet el Registre de la Propietat.

• El Certificat d’Eficiència Energètica (CEE).

• Si el venedor va adquirir l’habitatge estant casat és requisit que tingui l’acta de matrimoni i que la parella concorri a la signatura dels tots els documents.

Si estàs pensant a vendre la teva casa a Canals Serveis Immobiliaris et podem assessorar sense compromís.