Els indispensables d’un contracte de lloguer

A Canals Serveis Immobilaris volem ajudar-te per que a l’hora que signar el teu primer contracte de lloguer no et deixis res per determinar.

Els contractes d’arrendament són els documents que marcaran la relació contractual que adquirirem amb l’arrendador determinant el conjunt d’obligacions compromisos i responsabilitats que les dues parts adquireixen durant el temps de vigència de l’contracte.

La importància que això té ens obliga a recordar-te que prestis atenció a la redacció d’ell mateix i t’asseguris que recull tota la informació necessària.

Un dels aspectes més importants i que més revisions té és l’import fixat per la renda.

S’ha de estipular la franja de dies dins dels quals cal abonar el pagament i la via per la qual es realitzarà si serà en mà o mitjançant transferència bancària. En aquest últim cas ha d’aparèixer l’entitat a la qual es transfereix el número de compte i el nom de titular.

També has de contemplar si hi ha alguna mesura que anualment pugui provocar un increment de l’import a abonar per la revisió de l’IPC.

En cas que això no s’estipuli no es podrà generar cap variació posterior.

Segurament l’arrendador sol·liciti que en un primer moment s’aboni l’import d’una mensualitat en concepte de fiança. En aquesta mateixa clàusula s’ha de recollir com es pot recuperar aquesta quantitat després de la finalització de l’contracte i en quin temps màxim han de tornárte-la.

Un altre dels aspectes que has de tenir controlat fa referència al pagament de tots els subministraments. Ha de quedar recollit qui es fa càrrec de les factures degudes a el consum d’aigua electricitat gas servei de telefonia i internet o quotes de la comunitat de propietaris entre altres que puguis tenir contractat.

També t’aconsellem que s’acordin quines seran les penalitzacions que poden existir en el cas que alguna de les parts incompleixi el contracte o qualsevol dels termes pactats. D’aquesta manera es pot evitar que si hi hagués algun problema s’acabi en un procés judicial.