Lloguer: com i quan s’ha de tornar la fiança?

PREGUNTA: El meu inquilí no porta un any al pis que he llogat i per motius de treball ha de canviar de província; la meva pregunta és si he donar-li tota la quantitat que ha lliurat com a fiança i dipòsit a la signatura del contracte?

També tinc por que em deixi de pagar la mensualitat. Mitjançant CANALS SERVEIS IMMOBILIARIS li podem oferir un servei que li garanteix el cobrament de la renda fins al moment en què s’interposi la demanda de desnonamentsi s’arriba a donar el cas.

Així té un 100% de garanties de cobrar la seva renda ja que sempre fem un estudi de solvència i idoneïtat dels inquilins.

Respecte a la fiança l’inquilí la lliure al propietari qui ha de dipositar-la en el registre de la Propietat.

En el cas que aquest marxés abans vostè podria no tornar la fiança en concepte de danys i perjudicis.