Puc vendre un pis heretat amb usdefruit?

Arran de la pandèmia, han estat molts els dubtes que han sorgit sobre si es pot vendre un pis heretat amb usdefruit.

Quan parlem d’usdefruit en un habitatge, ens referim al dret de fer ús de l’habitatge a una persona que no és la propietària.

En la gran majoria de casos, l’usdefruit d’un immoble se sol deixar al cònjuge. D’aquesta manera, el vidu o la vídua poden continuar fent ús de la propietat, fins que ho hereten els fills.

Existeixen dos tipus d’usdefruit

  • El vitalici: el cònjuge pot viure en l’habitatge fins que mori.
  • El temporal: el cònjuge pot viure en l’immoble durant el temps que estipuli el testament.

Vendre un pis heretat amb usdefruit, sí o no?

Encara que l’usdefruit sigui un dret intocable per llei, l’usufructuari no té plena propietat de l’habitatge. Per tant, què succeeix si l’hereu vol vendre un pis amb usdefruit o és l’usufructuari el que vol vendre l’usdefruit a un tercer?

Normalment solen donar-se dues situacions:

  • Que l’hereu i l’usufructuari es posin d’acord, i venguin la propietat amb tots dos drets a una mateixa persona.
  • Que l’hereu compri el dret usufructuari al seu progenitor. En aquest cas, passaria a ser amo complet amb total capacitat de decisió sobre ella. El que vol dir que podria vendre-la sense problema.

En totes dues situacions, l’usufructuari serà recompensat econòmicament. Aquesta quantitat se sol fixar amb una regla que recullen algunes normatives fiscals, en la qual es té en compte l’edat i el tipus d’usdefruit (si és vitalici o temporal). 

Has heretat un pis i vols vendre’l? Si et trobes en aquesta situació i necessites assessorament, no dubtis a acudir a la nostra immobiliària a Cerdanyola

Et brindarem tota la informació necessària, estudiarem el teu cas i t’ajudarem a aconseguir el teu objectiu de manera transparent, ràpida i professional.