Què és la Cèdula d’Habitabilitat?

Una cèdula d’habitabilitat és el document que garanteix el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles als habitatges tant de nova ocupació (cèdula de nova ocupació) com d’habitatge usat (cèdula d’habitatge usat).

En els casos de nova ocupació verifica que s’hagi acreditat el compliment del control de qualitat i és imprescindible per poder donar-se d’alta dels serveis d’aigua gas i electricitat.

Per saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat o no i si aquesta és vigent o no podeu consultar-ho al 012 tot indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat i quan es va concedir.

Les cèdules concedides (o renovades) a partir de l’entrada en vigor del Decret 259/2003 tenen una vigència de 15 anys les anteriors de 10. A cada cèdula es recull la data de caducitat.

En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a les diferents seus territorials de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

En el cas que l’habitatge mai no l’hagi tingut o bé hagi caducat s’ha de sol·licitar una nova cèdula. Per això heu de contactar amb un tècnic: arquitecte arquitecte tècnic o aparellador per mitjà dels col·legis professionals respectius per tal que signi el Certificat d’habitabilitat (document que certifica l’habitabilitat de l’habitatge i que\r\nalhora és la sol·licitud que cal presentar a l’Administració).

En el cas que l’habitatge mai l’hagi tingut a més de presentar el certificat d’habitabilitat abans esmentat s’ha d’aportar la documentació que acrediti la legalitat de l’edificació com a habitatge.

Els casos d’habitatges procedents de gran rehabilitació o de subdivisions o les subdi- visions s’han de tramitar com una cèdula de primera ocupació.

La sol·licitud de cèdula una vegada obtin- gut el certificat d’habitabilitat s’ha de sol- licitar a les Oficines locals d’habitatge que gestionen cèdules d’habitabilitat o bé a les seus territorials de la Secretaria d’Habitat- ge i Millora Urbana. www.gencat.cat

Parlem? Contacta amb la nostra immobiliària de Cerdanyola, estarem encantats de conèixer-te!