Us heu preguntat alguna vegada com és, en general, el propietari que decideix arrendar un habitatge a Espanya?

Segons un estudi realitzat per Fotocasa, el perfil sociodemogràfic del propietari que posa el seu habitatge en lloguer al nostre país:

  • Té de mitjana uns 54 anys.
  • Posseeix estudis superiors.
  • I els seus ingressos ronden els 42 mil euros bruts anuals.

I quant a sexe, la diferència a penes existeix, situant-se el perfil masculí en un 54% i el femení en un 46%.

Una altra dada curiosa que ens aporta l’estudi és que el 97% resideix en un altre habitatge de la seva propietat, i el 3% ho fa en un habitatge que lloga.

Quina modalitat de lloguer se sol triar?

El 84% de propietaris aposta pel lloguer residencial tradicional, mentre que l’altre 18% destinen el seu habitatge al lloguer vacacional.

Com gestionen el lloguer?

Un gran nombre de propietaris decideixen comptar amb una agència immobiliària perquè s’ocupi de tots els tràmits pertinents. El 33% de propietaris de lloguer tradicional i el 43% de propietaris de lloguer turístic.

Els motius més freqüents que els fan decantar-se per aquesta opció són la comoditat i la seguretat. 

Amb quina finalitat posen el seu habitatge en lloguer?

Són dos els motius principals pels quals un propietari decideix arrendar un immoble: 

  • Rendibilitzar les inversions (45%)
  • La necessitat d’ingressos addicionals (42%)