Tota operació de compravenda de béns immobles comporta una sèrie d’impostos als quals cal fer front. Un d’ells és el conegut ITP, un tribut obligatori per llei des de 1993. T’expliquem tot el que has de saber sobre aquest impost, a continuació.

Què és el ITP?

El ITP es coneix també com a Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 

És un impost completament territorial que no té un valor definit de manera general, sinó que depèn de la comunitat autònoma en la qual es troba la propietat. Al igual que cada regió és la responsable de definir i aplicar diferents bonificacions i/o reduccions. 

Aquest es calcula multiplicant la base imposable, és a dir, l’import de l’operació, pel percentatge que aplica en cada autonomia. Catalunya és una de les comunitats autònomes amb un tipus general més elevat, situant-se entre un 10-11%.

cuando pagar itp

Quan cal pagar-ho?

El ITP es paga a Hisenda en el moment de comprar o vendre un pis, però també en altres ocasions. Concretament, aplica en tres casos:

  • En la transmissió de béns entre “inter vivos”: és a dir, quan es produeix qualsevol tipus de transacció de béns patrimonials entre persones físiques vives, com la compra d’un habitatge.
  • En les transaccions empresarials: operacions que es duen a terme en institucions, com pot ser la construcció d’una societat, la fusió amb alguna altra empresa o l’ampliació de capital.
  • Actes Jurídics: aplica en el món mercantil.

vender piso en cerdanyola

Qui ha de pagar-lo?

La persona que té l’obligació de pagar el ITP és aquella que adquireix el dret d’ús del bé. En el cas de la compra-venda d’una propietat, la persona que compra l’habitatge és la que es farà càrrec de l’impost.

Aquesta té el termini màxim de 30 dies laborables per a pagar-lo a la Delegació d’Hisenda. Un període que comença just el dia posterior a la signatura del contracte de compravenda. 

Reduccions del ITP

Existeixen alguns casos en els que es pot aplicar algun tipus de reducció d’aquest impost. A Catalunya, aquest es redueix a la meitat, quedant-se en un 5%, en el cas de:

  • Famílies nombroses
  • Menors de 32 anys
  • Persones amb minusvalideses

En el cas d’habitatges protegits, aquest se situa en un 7%.

itp cerdanyola cataluña

En el moment de realitzar qualsevol transacció immobiliària, és important comptar sempre amb un bon assessorament professional perquè no se t’escapi res. 

Si estàs pensant a vendre el teu pis a Ripollet o Cerdanyola; o vols comprar o llogar un habitatge, i vols que t’ajudem a fer-ho, contacta’ns. Ens ocuparem de tot de principi a fi!

Pots visitar-nos en la nostra immobiliària de Cerdanyola situada en C/ Sant Casimir, 12, escriure’ns a info@canalspisos.cat o telefonar-nos al 93 106 99 06.

Instagram: @serveisimmobiliariscanals