Després de la crisi del coronavirus, han estat moltes les famílies que, lamentablement, no han pogut continuar fent front al pagament de les seves hipoteques. Un problema al qual s’han plantejat posar solució mitjançant la dació en pagament. 

Des de Canals, immobiliària a Cerdanyola de referència, volem manifestar que aquesta via de fuita pot no ser ni l’única ni la millor opció per als propietaris. 

Us donem una alternativa amb la qual podreu treure major benefici, a continuació. 

Què és la dació en pagament

La dació en pagament consisteix a lliurar l’habitatge a l’entitat bancària per a saldar el deute hipotecari existent amb ell. El banc el que farà serà vendre l’immoble mitjançant subhasta pública per a així poder cobrar-se el deute. 

Una solució que a grans trets permet cancel·lar el deute de la hipoteca, alliberant així el deutor. 

La dació en pagament és una solució a l’impagament de la hipoteca a la que moltes famílies acaben recorrent quan es queden sense recursos.

Encara que també cal aclarir que les entitats bancàries no estan obligades a acceptar aquesta voluntat del propietari, podent desestimar la petició.

dación en pago

L’alternativa més beneficiosa a la dació en pagament

Si et trobes en la situació de no poder fer front a les quotes hipotecàries mes a mes i vols saldar el teu deute amb el banc, volem ajudar-te.

Abans que apostis per l’alternativa de la dació en pagament, volem que valoris l’alternativa de vendre el teu pis a Cerdanyola o Ripollet. El motiu? El benefici i la rendibilitat que podràs treure pot estar al teu favor.

Pensa que la dació de pagament es tradueix en el lliurament del teu habitatge, sense obtenir cap benefici per això. En canvi, l’alternativa de venda et permetrà:

  • Vendre el teu habitatge a un preu just de mercat.
  • Saldar el teu deute amb el banc.
  • I comptar amb la possibilitat d’obtenir benefici econòmic una vegada amortitzada la hipoteca, si l’habitatge s’ha venut per un import superior al del deute.

Vols que t’ajudem a vendre casa teva abans que el banc es quedi amb ella? Contacta’ns! Ens posarem en marxa per a aconseguir-ho en el menor temps possible.