Donar o vendre un habitatge als fills? La pregunta que es fan molts dels pares que comencen a pensar en l’herència que els deixaran als seus fills. Però, quina de les dues opcions surt més a compte? Ho analitzem!

El dilema de vendre un habitatge als fills o donar-lo en vida

Per a saber quin de les dues opcions és més rendible cal tenir en compte diversos factors, entre els quals es troben el preu de l’habitatge, on està situat l’immoble i els impostos als que caldrà fer front. I és que tant donar en vida com vendre – per a sorpresa de molts – suposa pagar impostos.

vender vivienda a los hijos

Impostos al donar un habitatge

Si decidim donar un habitatge als nostres fills, aquests són els impostos que s’hauran d’abonar: 

  • D’una banda, els pares hauran de declarar l’IRPF, ja que l’efecte és com el d’una compravenda. És a dir, les donacions també tributen en la declaració de la renda per part del donant sempre que hi hagi un guany (quan el valor en el moment de la donació és superior al valor de quan es va adquirir l’immoble). En el cas que no hi hagués guany, no s’haurà de fer front al pagament de l’IRPF.
  • D’altra banda, els fills hauran de liquidar l’Impost de Successions i Donacions, i la plusvàlua municipal. Aquest import variarà en funció de la comunitat autònoma i de l’Ajuntament, respectivament. 

Impostos al vendre un habitatge

Si apostem per l’opció de vendre un habitatge als nostres fills, els impostos als quals caldrà enfrontar-se seran els següents.

  • Als pares els tocarà pagar l’IRPF i la Plusvàlua Municipal.
  • Els fills s’encarregaran de liquidar el ITP

En aquest cas, és important que existeixi una transferència real cap al compte dels progenitors. Ja que, en cas contrari, l’Agència Tributària podria sospitar que l’operació és realment una donació.

donar vivienda en vida a los hijos

Tant en la donació com en la compravenda és fonamental fer front al pagament dels impostos, sense paranys, ni enganys innocents. Fer-ho suposa enfrontar-se a importants sancions econòmiques per part d’ Hisenda.

En conclusió, per a saber si surt més rendible donar un habitatge als fills o vendre-la-hi, caldrà fer els càlculs pertinents de cadascuna de les opcions. Només així, obtindrem la resposta. 

Com us hem dit a l’inici del post, hi ha factors que determinaran la decisió, com el valor actual de l’immoble, la seva ubicació i els impostos vigents en cada regió.

No dubtis a contactar amb la nostra immobiliària de Cerdanyola si necessites assessorament professional. A Canals analitzarem el teu cas i et donarem tota la informació necessària sobre la venda de la teva propietat.