Ens hem trobat amb casos en els quals els propietaris de viviendes que tenen arrendades a Cerdanyola o Ripollet, decideixen al cap d’un temps, que volen vendre-les. Però, és possible vendre un pis amb inquilí? Continua llegint!

Vendre un pis amb inquilí, és possible?

Podem afirmar que, vendre un pis que actualment es trobi arrendat, és completament legal i possible. Això sí, existeixen matisos.

La venda d’un immoble en lloguer està regulada per la Llei d’Arrendaments Urbans. Una llei que en el seu article 25 especifica que “l’arrendatari té dret d’adquisició preferent sobre la mateixa davant de tercers”, sempre que no s’estableixi el contrari en el contracte de lloguer vigent. És a dir, en matèria legal, l’inquilí gaudeix d’una sèrie de prioritats.

vender piso en ripollet

Poden donar-se diversos escenaris:

  • Que l’inquilí s’aculli al seu dret d’acabar de complir el contracte. És a dir, podrà continuar estant en l’immoble fins que aquest arribi a la seva fi. Serà llavors quan el propietari no tindrà impediment per a posar l’habitatge a la venda.
  • Que es produeixi la compra-venda de l’immoble, encara que no hagi finalitzat el contracte. En aquest cas, el nou propietari haurà de respectar el contracte de l’inquilí. Quan aquest finalitzi, tindrà ple dret sobre l’immoble.

Aquesta opció és perfecta per a aquells compradors que vulguin realitzar l’operació com una inversió. I és que comprar un pis a Cerdanyola o Ripollet que ja estigui llogat, els assegura obtenir rendibilitat des del primer moment.

En el cas de que el nou propietari l’adquireixi amb la intenció d’entrar-hi a viure, haurà d’esperar que l’actual inquilí finalitzi el seu contracte.

Dret de tanteig i dret de retracte

vendre pis amb inquilí

També hem de tenir en compte els drets que té l’actual inquilí abans que el propietari pugui vendre l’habitatge.

Dret de tanteig

Quan el propietari decideix vendre el seu immoble, ha de comunicar-l’hi a l’arrendatari. A més, també ha de notificar-li el preu de venda i les condicions de pagament. Per què? Perquè l’actual inquilí té preferència en la compra d’aquest immoble, i amb aquestes mateixes condicions. L’inquilí disposarà d’un mes per a traslladar-li al propietari la seva decisió.

Dret de retracte

Es dóna quan el propietari no informa l’inquilí de la seva intenció de venda de la propietat. En aquest cas, l’arrendatari té tot el dret per a suspendre l’operació.

Excepcions amb els habitatges no inscrits en el Registre de la Propietat

La situació canvia per complet si la vivienda no es troba inscrita en el Registre de la Propietat. En aquestes situacions, i segons l’article 1571 del Codi Civil, “el comprador d’una finca arrendada té dret a que acabi l’arrendament vigent en verificar-se la venda”

Un escenari en el qual el nou propietari podrà finalitzar el contracte d’arrendament que es troba vigent (sempre que no existeixi cap clàusula que obligui a respectar l’acord). Això sí, l’inquilí disposarà d’un període de tres mesos per a abandonar l’habitatge. També podrà sol·licitar al venedor de l’immoble una indemnització per danys i prejudicis.

vendre pis a ripollet

Si estàs interessat a vendre pis a Ripollet o a Cerdanyola, i vols saber quin preu té actualment en el mercat, et convidem a que el descobreixis amb la nostra eina de valoració d’habitatges online que trobaràs aquí.

Al moment, obtindràs una taxació aproximada del valor del teu immoble.

valoracio pis online

Vols que t’ajudem a vendre el teu immoble? Contacta amb l’equip de Canals Serveis Immobiliaris!

Instagram: @serveisimmobiliariscanals