Contracte d’arres: què és i quina és la seva funció?

Un contracte d’arres és un contracte privat que s’estableix entre comprador i venedor en el qual es garanteix l’execució de la transacció en un període de temps determinat. En aquest acord jurídic es reserva el dret sobre l’immoble i s’abona una quantitat econòmica prèviament acordada. 

Tot el que has de saber sobre un contracte d’arres

Quina quantitat de diners s’ha de lliurar?

La quantitat de diners abonada és la garantia que totes dues parts acabaran formalitzant l’operació; una quantitat en concepte de reserva que posteriorment serà descomptada del preu final de l’habitatge.

Normalment, la quantitat entregada és del 10% del valor que té l’immoble. Encara que en tractar-se d’un acord lliure, totes dues parts poden fixar l’import que considerin oportú.

Aquesta quantitat també anirà en funció del temps que transucrrirà des de les arres fins a la signatura a la notaria. Si el període és de pocs dies, el percentatge sol reduir-se fins a un 5%.

El mateix passa amb els habitatges el valor dels quals és elevat o en les operacions en les quals el termini entre les arres i la notaria és bastant llarg . En aquests casos, el percentatge podria ser una mica superior. 

contrato de arras

Pot desfer-se un contracte d’arres?

Un contracte d’arres es pot desistir per totes dues parts. Això sí, amb penalitzacions. 

Si és el venedor el que es tira enrere, haurà de retornar-li per duplicat la quantitat percebuda en concepte de reserva. I si per contra, és el comprador el que decideix no seguir amb l’operació, aquest perdrà aquesta quantitat.

Quins avantatges presenta?

Aquest acord jurídic és avantatjós per totes dues parts. D’una banda, el venedor té la certesa que la transacció està pràcticament lligada, i d’altra banda, el comprador, té la seguretat que el propietari de l’habitatge no el continuarà promocionant ni tindrà la possibilitat de vendre’l a una altra persona encara que aquesta li ofereixi més.

contracte d'arres

Tipus de contractes d’arres

Existeixen tres tipus d’arres:

  • Penitencials o de desistiment

Estaríem davant la tipologia més flexible. Aquella que permet a totes dues parts desistir el contracte, afrontant, això sí, les penalitzacions esmentades anteriorment. 

  • Penals

Aquest tipus de contracte té com a funció assegurar el compliment de la compra de l’habitatge. 

Si una de les dues parts no compleix amb el contracte, no sols haurà d’afrontar la indemnització (perdre els diners de la senyal o retornar-la per duplicat), sinó que a més, la part que sí que compleix, tindrà dues opcions: conformar-se amb la indemnització i renunciar al contracte, o acceptar la indemnització i, a més, obligar a l’altra part a complir amb l’acord.

  • Confirmatòries

Totes dues parts confirmen el compromís de complir amb la compra-venda. Una manera d’acceptar l’existència del contracte en la que es lliura una quantitat com a garantia que serà descomptada del preu final de venda. 

En cas que una part incompleixi el contracte, l’altra pot reclamar el compliment i la indemnització per danys i prejudicis. 

 

Si estàs pensant en vendre el teu pis a Ripollet o a Cerdanyola, o en comprar un habitatge, i necessites assessorament professional, Canals és la immobiliària que estaves buscant. 

T’ajudem en tot el procés de compra-venda perquè no se t’escapi cap tema legal i per a que tinguis una tranquil·litat absoluta en tot moment.

Contacta amb el nostre equip d’agents API, estarem encantats d’atendre’t!

Instagram: @serveisimmobiliariscanals